Arts eXpression

Thema ‘Sprookjes’
Op de scholen in Leeuwarden, Dokkum, Kollum, Harlingen, Franeker en Vlieland (OSG Piter Jelles, RSG Simon Vestdijk, De Jutter) hebben leerlingen zich dit schooljaar gestort op het thema ‘Sprookjes’. Dit heeft uiteenlopende creatieve processen op gang gebracht en een diversiteit aan kunstwerken opgeleverd. Door elke school is het beste werk uit de bovenbouw en het beste werk uit de onderbouw (en een eventueel bonuswerk) gekozen voor de finale beeldende kunst: de prachtige expositie in dbieb in Leeuwarden! 

Beeldende kunst

Op dinsdag 12 maart was de officiële opening van de tentoonstelling ‘Sprookjes’ van Arts eXpression in dbieb in Leeuwarden. De leerlingen van OSG Piter Jelles, RSG Simon Vestdijk en De Jutter mochten hier hun kunstwerken presenteren voor een professionele jury, bestaande uit Hein de Graaf (kunstenaar), Inge Hekman (onderwijsprogrammeur Fries Museum, Fries Verzetsmuseum en Keramiekmuseum Princessenhof) en Hiltje Rookmaker (lid College van Bestuur OVO Fryslân-Noord).

De jury koos als winnaar voor de onderbouw het kunstwerk van Femke Geuker (RSG Simon Vestdijk Franeker) en voor de bovenbouw het kunstwerk van Herske Alice Postma (Leeuwarder Lyceum). Na de prijsuitreiking van de vakjuryprijzen, vond de officiële opening plaats. Jouke Douwe de Vries, Wethouder Gemeente Noardeast-Fryslân, opende de expositie.

Winnaars 2024 – Beeldende Kunst

Vakjuryprijs Onderbouw: Femke Geuker – ‘Het dromende bos landschap’, RSG Simon Vestdijk Franeker

Vakjuryprijs Bovenbouw: Herske Alice Postma – ‘Down the rabbit hole’, Leeuwarder Lyceum, OSG Piter Jelles

Podiumkunst

Op dinsdag 19 maart schitterden de leerlingen van OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk op het podium van De Harmonie in Leeuwarden, voor het eerst sinds 2019. Net zoals bij beeldende kunst was het thema dit jaar: Sprookjes. Bijna elke school heeft een act afgevaardigd voor deze avond. Ze hebben opgetreden voor een professionele jury, bestaande uit: Karin Idzenga (Theatermaker), Willo de Bildt (Muzikant/Docent Kunstopleiding) en Hiltje Rookmaker (lid College van Bestuur OVO Fryslân-Noord). Naast een vakjury-prijs werd er ook een leerlingjury-prijs uitgereikt aan het einde van de avond.

De vakjury koos voor ISK met ‘The Cops Ahead – Lost Boy’ als winnaar van de avond en de leerlingenjury koos De Dyk met ‘Gekke Thee Feestje’.