Arts eXpression

Met het project Arts eXpression geven we bij OVO Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles, RSG Simon Vestdijk en De Jutter) jaarlijks op een bijzondere manier extra aandacht aan de wereld van de kunsten. Dit schooljaar doen we dat op het vlak van beeldende kunst.


Thema ‘Taboe’
Op de scholen in Leeuwarden, Dokkum, Kollum, Harlingen, Franeker en Vlieland (OSG Piter Jelles, RSG Simon Vestdijk, De Jutter) hebben leerlingen zich dit schooljaar gestort op het thema ‘Taboe’. Dit heeft uiteenlopende creatieve processen op gang gebracht en een diversiteit aan kunstwerken opgeleverd. Door elke school is het beste werk uit de bovenbouw en het beste werk uit de onderbouw (en een eventueel bonuswerk) gekozen voor de finale beeldende kunst: de prachtige expositie in dbieb in Leeuwarden! 

Vakjury en publieksjury
Op 14 maart a.s. geeft elke leerling een pitch van 1,5 minuut aan de vakjury. 
De vakjury kiest de winnaar in de onderbouw en de winnaar in de bovenbouw. 

Na de opening op 14 maart kunnen bezoekers van de expositie online stemmen (via deze site) op hun favoriet voor de publieksprijs.

De expositie ‘Taboe’ is te zien van 14 maart (16.00 uur) tot 4 april 2023 in dbieb in Leeuwarden.