College van bestuur

De scholengemeenschappen worden aangestuurd door het College van Bestuur. Het College van Bestuur wordt ondersteund door de (school)directeuren. Samen bepalen ze de strategische koers van de scholengemeenschappen. De strategische koers van 2022 – 2026 is te bekijken via een interactieve pdf en video’s op deze pagina: Strategische Koers 2022 – 2026.

Het college van bestuur bestaat uit:

Folkert Bangma

Voorzitter

Hiltje Rookmaker

Lid

Jaarverslag 2021

Het jaarverslag 2021 van OVO Fryslân-Noord is hier te vinden: Jaarverslag 2021.

Medezeggenschap

Medezeggenschap is een belangrijke investering in de kwaliteit van het onderwijs. Het is dan ook belangrijk dat ouders, leerlingen en medewerkers betrokken zijn bij het onderwijs en daar invloed op kunnen uitoefenen. De scholengemeenschappen van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord hebben daarom hun eigen medezeggenschapsraad (bovenschools MR) en deelraden (raad op school-/locatieniveau). De Stichting heeft voor scholengemeenschap overstijgende zaken een Themaraad.