Betrokken partijen tekenen intentieverklaring Brede Campus Kollum

Gisteren tekenden de bestuurders van de betrokken organisaties een intentieverklaring tot het realiseren van de Brede Campus Kollum. “Dizze yntinsjeferklearring is in wichtige stap foar de útwreiding fan de hjoeddeiske Campus yn Kollum. Dêrnjonken wolle wy ek romte bieden bliuwe oan de moaie gearwurking tusken de skoallen, berneopfang, biblioteek en it doarpshûs”, aldus wethouder Jouke Douwe de Vries van gemeente Noardeast-Fryslân.

Er is sprake van ruimtebehoefte binnen de huidige Campus

De huidige Campus heeft een sterke aantrekkingskracht op de omgeving. Hierdoor is er behoefte om meer leerlingen te kunnen huisvesten. Dit is in eerste instantie opgelost door middel van tijdelijke huisvesting. Eerst door middel van containerunits en later in het voormalig Lauwerscollege-gebouw aan de Johannes Bogermanstraat. De realisatie van de Brede Campus moet hiervoor een permanente oplossing bieden. Daarnaast biedt de nieuwbouw ruimte aan TIKO-kinderopvang om meer kinderen op te kunnen vangen en biedt het ruimte voor ontmoeting. “In wichtich punt yn ús ‘Integraal Huisvestingsplan’ (IHP) foar it ûnderwiis is om te kommen ta ‘integrale kindcentra’ (IKC’s) yn ús gemeente, wêryn’t basisûnderwiis en berneopfang nau gearwurkje. Mei de realisaasje fan de Brede Campus jouwe we dêr ek ynfolling oan”, aldus wethouder De Vries.

De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt
Met de ondertekening van de intentieverklaring is de realisatie van De Brede Campus een stap dichterbij. De verklaring werd ondertekend door Piter Jelles !mpulse (OVO Fryslân-Noord), Stichting Campus Kollum, Lauwers College (Fierder Onderwijs), TIKO kinderopvang, OBS Prof. Casimier school (Roobol), CBS Kon. Julianaschool (Arlanta) en gemeente Noardeast-Fryslân. De komende maanden wordt door de betrokken partijen in samenwerking met het dorp verder gewerkt aan de plannen.

Vacatures ISK Leeuwarden – Help mee aan het verzorgen van onderwijs aan jonge vluchtelingen

Op dit moment vragen veel jongeren, die als vluchteling naar Nederland zijn gekomen toegang tot onze school. Jongeren uit Syrië, Oekraïne, Jemen bijvoorbeeld worden in en rond Leeuwarden gehuisvest en hebben dringend behoefte aan goed onderwijs.

De ISK van OSG Piter Jelles (onderdeel van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord) verzorgt het onderwijs voor deze jongeren van 12-18 jaar.

We hebben behoefte aan betrokken medewerkers met hart voor het onderwijs, die een wezenlijk verschil willen maken in het dagelijks leven van jongeren die nog maar kort in Nederland verblijven. Door het aanbieden van een aansprekend onderwijsprogramma op de ISK leer je deze jongeren de beginselen van de Nederlandse taal, maar help je bovendien mee aan het vergroten van hun leefwereld, hun kwaliteit van leven en hun gevoel van eigenwaarde en zelfredzaamheid. Wil jij hieraan je bijdrage leveren? Solliciteer of breng deze vacatures onder de aandacht van je netwerk. Samen maken we het verschil voor deze jongeren!

Wij zoeken

 • Enthousiaste docenten met een tweedegraads- of pabo- onderwijsbevoegdheid (of studerend hiervoor);
 • Onderwijsassistenten;
 • Pedagogisch medewerkers.

Wij bieden

 • We bieden je maximaal vier contracten aan. We starten met een eerste contract van 4 maanden – en als het van beide kanten klikt verlengen we dat, waarna we het nog 2 keer met een jaarcontract kunnen verlengen.
 • Over de grootte van de baan en de werktijden gaan we met je in gesprek zodat jouw wensen meegenomen worden.
 • Solliciteer je op een docentenfunctie dan vindt inschaling plaats conform CAO VO, schaal LB minimaal € 3.301 maximaal € 5.030.
 • De inschaling als onderwijsassistent/pedagogisch medewerker is afhankelijk van jouw opleiding en ervaring, conform CAO VO.
 • Ook een reiskostenvergoeding conform CAO VO, een laptop, een eindejaarsuitkering, aantrekkelijke vakantieregeling, pensioenregeling bij pensioenfonds ABP zijn onderdeel van jouw arbeidsvoorwaardenpakket.
 • Heb je een tweedegraads bevoegdheid maar nog geen NT2 certificaat? Dan kunnen we je in de gelegenheid stellen om dit certificaat te behalen. De studiekosten komen dan voor onze rekening.
 • Studeer je voor een tweedegraads bevoegdheid? Dan helpen we je bij het afronden van de studie.
 • Een betekenisvolle baan van maatschappelijk belang in een enthousiast team.

Aanvullende informatie

Er wordt lesgegeven aan kleine groepen van ongeveer 17 leerlingen. De lestijden voor de leerlingen zijn van 8.25 uur – 14.15 uur. Het onderwijs voor de nieuwe groepen start op 1 februari. Het is daarom van belang dat je al in januari beschikbaar bent. Daardoor kun je alvast proefdraaien op de ISK voor je zelf de lessen gaat geven.

Belangstelling? Kom langs!

Heb je belangstelling en wil je graag meer weten over de ISK van OSG Piter Jelles of over de inhoud van de functies? Kom dan langs op:

Woensdag 10 januari 2024 om 10 uur
op de ISK aan de Hempenserweg 33 in Leeuwarden

We laten onze school zien en beantwoorden je vragen. Neem je motivatiebrief en CV mee of mail deze naar isk@pj.nl t.a.v. mevr. Marsha Olyerhoek (teamleider ISK). De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 3 op de Hempenserweg 33 in Leeuwarden.

Lukt het niet om langs te komen, maar wil je wel solliciteren? Mail dan uiterlijk 9 januari aanstaande je motivatiebrief en CV naar bovenstaand e-mailadres.

Ambitie met trots ondertekend door 10 schoolbesturen

Belangrijke stap gezet op weg naar intensievere samenwerking

Tien schoolbesturen ondertekenden donderdag met trots het ambitiedocument voor samenwerking tussen het primair en voortgezet onderwijs in Noordoost-Friesland. ‘Een ontwikkeling die gevierd mag worden’, ‘een voorbeeld voor heel Nederland’, waren de reacties.

De ondertekening vond plaats tijdens de conferentie Ambitie in Noordoost-Friesland in theater Sense, waar 125 regionale professionals uit het onderwijs en bedrijfsleven samenkwamen. Op de conferentie werd gesproken over ontwikkelingen in het onderwijs en kansen in de regio, en kennisgemaakt met samenwerkingsprojecten die al gaande zijn tussen onderwijs en bedrijfsleven.

‘Ik heb het gevoel dat hier mooie dingen gebeuren’

Sybe Kootstra van Aeres Buitenpost opende de conferentie waarin hij krachtig samenvatte waar Fryslân en de regio sterk in zijn: elkaar weten te vinden, betekenisvol samenwerken, oplossingsgericht denken en de kracht van kleinschaligheid benutten. Michiel Verbeek, bekend als auteur van het boek ‘wie durft deze school aan’ en van Raad van Advies Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs, gaf een lezing waarin hij zijn visie gaf op het onderwijssysteem, maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelingsgericht onderwijs en kansen in de regio. Hij prees daarbij het aantal ontwikkelingen die al gaande zijn in de regio. ‘Ik heb het gevoel dat hier mooie dingen gebeuren’, aldus Verbeek.

Harriët Hoekstra gaf als verbinder tussen onderwijs en bedrijfsleven voorbeelden van succesvolle uitwisselingen. Daarbij sprak ze over hoe trots ondernemers zijn om hun bedrijf te kunnen laten zien aan leerlingen, die op hun beurt enthousiast worden over wat er in het bedrijfsleven gebeurt. Bas Mentink van Sterc vulde haar aan met de eerste contouren van het online platform dat het regieloket gaat vormen. Spoken word artist Myron Hamming sloot het plenaire deel van de conferentie af met de voordracht ‘ode aan ambitie’. Na de plenaire bijeenkomst kon er op het regioplein kennisgemaakt worden en contact worden uitgewisseld met een tiental initiatieven die al gaande zijn, passend bij de ambities in de regio.

Over het ambitiedocument

Met de ondertekening van het ambitiedocument tijdens de conferentie bewegen schoolbesturen voor basis – en voortgezet onderwijs in Noordoost-Friesland zich richting een bestuurlijk netwerk. De ambitie van het netwerk is het bouwen aan sterk, nabij en kansrijk onderwijs in de regio Noordoost-Friesland, waarbij elk kind dicht bij huis het onderwijs kan kiezen dat het best past bij zijn/haar/hen talenten en mogelijkheden. Hierbij werken de scholen samen met educatieve partners, gemeenten, bedrijven en andere stakeholders om gezamenlijk bij te dragen aan betere ontwikkelkansen voor elk kind.

Afsluiting Island Schools project

De Jutter is een school op Vlieland, ongeveer twee uur met de veerboot vanaf het vasteland. Het is de enige school op het eiland nadat de basisschool en middelbare school zijn samengevoegd om de samenwerking te kunnen versterken. Dit is een unieke situatie in Nederland, maar zeker geen uitzondering als je kijkt naar Europa. Van Schotland tot Griekenland en Finland tot Kroatië vinden eilandscholen in heel Europa manieren om kwalitatief onderwijs te bieden ondanks hun geïsoleerde locaties en kleine omvang. Maar wat zouden ze kunnen bereiken als ze samenwerken?

Project Island Schools

Dit heeft geleid tot het Island Schools-project (oorspronkelijk iSHRINK genoemd), dat in augustus 2020 een subsidie van drie jaar heeft ontvangen onder het Erasmus+ programma van de EU. Het Island Schools-project verbindt Europese eilandscholen met elkaar om innovatief onderwijs te creëren dat gebaseerd is op duurzaamheidsuitdagingen. Met projectpartners uit IJsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Griekenland werken universiteiten samen met eilandscholen aan onderwijs- en duurzaamheidswerk. Zo zijn leerlingen van groep 8 en klas 1 in mei 2022 naar het eilandje Hrisey bij IJsland gereisd en kwamen de kinderen van dat eiland naar Vlieland, terwijl collega’s een bezoek brachten aan het eiland Astypalaia bij Griekenland en de Strathclyde University in Glasgow.

Matchingscan

Een belangrijke uitkomst van dit project is een matchingscan, waarin eilandscholen elkaar kunnen vinden, zodat ze een samenwerking op kunnen zetten of een verbinding aan kunnen gaan en het geven van beleidsaanbevelingen aan lokale, regionale, nationale en internationale beleidsmakers. Deze aanbevelingen, voortkomend uit de opgedane ervaring en expertise binnen het project, zijn eind juni gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in Groningen. Door deze aanbevelingen wordt de stem van eilandscholen gehoord en wordt er gewerkt aan het creëren van gunstige beleidskaders voor duurzaam onderwijs in eilandgemeenschappen.

Meer informatie is te vinden op http://www.islandschools.eu 

OVO-brede Ontmoet en Ontwikkeldag een succes

Gisteren kwamen op meer dan 50 locaties medewerkers van OVO Fryslân-Noord samen tijdens de OVO Ontmoet en Ontwikkeldag. Van scholen en restaurants tot het Cambuur Stadion, medewerkers van OVO Fryslân-Noord waren gisteren overal te vinden.

Inspireren en verbinden

Het programma was opgezet om elkaar beter te leren kennen en om elkaar te inspireren. Daarnaast werd er verbinding gezocht om samen het onderwijs binnen alle OVO locaties verder te versterken. De vragen die ter voorbereiding met de deelnemers waren gedeeld waren de volgende:

 • Wat is jouw meest bijzondere herinnering uit je middelbareschooltijd en wat voor invloed heeft die herinnering nog op jou in het hier en nu?
 • Welk onderdeel uit je (onderwijs- werk-) praktijk zou je graag willen delen met anderen? Waar ben je trots op?
 • Waar zou je graag voor jezelf een ontwikkeling in zien binnen je werkzaamheden?
 • Welke vaardigheid, kwaliteit of expertise zou je graag (meer) in willen zetten?

Positieve ervaringen

De eerste geluiden zijn veelal positief. Zo is het als prettig ervaren om elkaar te leren kennen en om ervaringen uit te wisselen. Het is fijn om herkenning te zien in verschillende situaties, hoe je daarmee om gaat en om tips uit te wisselen. Er werden goede gesprekken gevoerd en er werd gezellig (bij)gekletst over verschillende onderwerpen. Er was ruimte voor serieuze dialoog, maar ook voor humor. Al met al een geslaagde dag!

Baas van Morgen: Kyara is Baas voor één dag

Baas voor één dag: dat was Kyara Jansen (YnSicht) vandaag. Bij OVO Fryslân-Noord nam ze plaats op de stoel van Folkert Bangma (voorzitter College van Bestuur van OVO Fryslân-Noord).

Kyara startte de dag met een gezamenlijk ontbijt met alle Bazen voor één dag. Daarna kreeg ze een rondleiding van het Servicebureau, mocht ze in gesprek met een aantal medewerkers en besluiten nemen over een aantal zaken.

Zo heeft ze een klap gegeven op een advertentie voor in de krant, advies gegeven over social media en input geleverd voor de zomerkaart die voor de zomervakantie naar nieuwe leerlingen verstuurd wordt.

Vervolgens mocht Kyara een kijkje nemen op het Stedelijk Gymnasium en de dag werd afgesloten met een lunch met het College van Bestuur (Folkert Bangma en Hiltje Rookmaker).

JINC Baas van Morgen

Het idee voor Baas voor één dag is dat er geen betere manier is om kinderen te inspireren het beste uit zichzelf te halen dan door ze een dag de touwtjes in handen te geven. JINC Baas van Morgen biedt die kans aan honderden leerlingen die opgroeien in wijken met sociaaleconomische achterstand. Meer informatie over JINC Baas van Morgen vind je op de website.