Mishandeling

Jort Bijma
De Jutter
Klas 1 VWO

Gebruikte materialen en technieken:
Collage met foto, fotokopieën en potlood

Hoe komt het thema ‘Taboe’ terug in het werk?
De jongen zit ineengedoken met een blauw en bloederig gezicht. De vuist zijn vijand komt op hem af.